Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg

11. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 639/2004 sekä neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä, neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH.

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 25. lokakuuta 2013.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö