Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. oktober 2013 - Strasbourg

11. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta (ES) št. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
posredovano pristojni: PECH

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
posredovano pristojni: PECH.

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 25. oktobrom 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov