Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2151(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0347/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0347/2013

Συζήτηση :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013: Αναθεώρηση των προβλέψεων των Παραδοσιακών Ιδίων Πόρων, βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, εγγραφή στον προϋπολογισμό των διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και αναθεώρηση των μειώσεων ΑΕΕ για τις Κάτω Χώρες και την Σουηδία - λοιπά έσοδα από το πρόστιμο στην Microsoft - σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0450)

Παρέμβαση

Göran Färm, ο οποίος υποβάλλει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου