Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0254(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0303/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0303/2013

Συζήτηση :

PV 23/10/2013 - 18
CRE 23/10/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0452

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.3. Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών κανόνων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Εισηγητής: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0452)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0452)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου