Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2081(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0330/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0330/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.4
CRE 24/10/2013 - 12.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0453

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.4. Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας [2013/2081(INI)] Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0453)

Παρέμβαση

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ο οποίος υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 12, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου