Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg

12. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Albert Deß, Michael Cashman ja William (The Earl of) Dartmouth eilisten äänestysten kestosta (puhemies ilmoitti, että asia annetaan asiasta vastaavien elinten käsiteltäväksi).


12.1. Lisätalousarvio nro 6/2013 (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0450)

Puheenvuoro:

Göran Färm esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.2. Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020: ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Esittelijä: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0451)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0451)


12.3. Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Esittelijä: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0452)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0452)


12.4. Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (äänestys)

Mietintö neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta [2013/2081(INI)] Esittelijä: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0453)

Puheenvuoro:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esitti 12 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.5. Sähköinen viestintä (äänestys)

Mietintö täytäntöönpanokertomuksesta sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä [2013/2080(INI)] Esittelijä: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0454)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö