Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 24. října 2013 - Štrasburk

13. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 23. října 2013)

zpráva Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt a Dubravka Šuica

zpráva Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

zpráva Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

zpráva Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly a Mitro Repo

Konference o změně klimatu - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan a Paul Murphy

zpráva Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo a Seán Kelly

Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo a Bernd Posselt

zpráva Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić a Andrej Plenković

Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt a Charles Tannock

Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo a Charles Tannock

(Hlasování: čtvrtek 24. října 2013)

zpráva Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb a Seán Kelly

zpráva Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut a Seán Kelly

zpráva Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

zpráva Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson a Bernd Posselt

zpráva Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo a Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Vystoupil Paul Rübig.

Právní upozornění - Ochrana soukromí