Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg

13. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 23. oktober 2013)

Betænkning: Monika Hohlmeier og Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt og Dubravka Šuica

Betænkning: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Betænkning: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Betænkning: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly og Mitro Repo

Klimakonference - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan og Paul Murphy

Betænkning: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo og Seán Kelly

Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo og Bernd Posselt

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić og Andrej Plenković

Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt og Charles Tannock

Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo og Charles Tannock

(Afstemningstid: torsdag 24. oktober 2013)

Betænkning: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb og Seán Kelly

Betænkning: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut og Seán Kelly

Betænkning: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Betænkning: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson og Bernd Posselt

Betænkning: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo og Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Paul Rübig tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik