Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - Strasbūra

13. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2013. gada 23. oktobrī)

Monika Hohlmeier un Anne E. Jensen ziņojums - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt un Dubravka Šuica

Maria do Céu Patrão Neves ziņojums - A7-0295/2013
Seán Kelly

Niccolò Rinaldi ziņojums - A7-0308/2013
Adam Bielan

Alain Cadec ziņojums - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly un Mitro Repo

Klimata pārmaiņu konference - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan un Paul Murphy

Salvatore Iacolino ziņojums - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo un Seán Kelly

Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo un Bernd Posselt

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0322/2013
Ivana Maletić un Andrej Plenković

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt un Charles Tannock

SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo un Charles Tannock

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2013. gada 24. oktobrī)

Giovanni La Via ziņojums - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb un Seán Kelly

Gaston Franco ziņojums - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut un Seán Kelly

Thomas Ulmer ziņojums - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Elmar Brok ziņojums - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson un Bernd Posselt

Catherine Trautmann ziņojums - A7-0313/2013
Mitro Repo un Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Uzstājās Paul Rübig.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika