Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 października 2013 r. - Strasburg

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 23 października 2013 r.)

Sprawozdanie Moniki Hohlmeier i Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Marii do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Sprawozdanie Niccolò Rinaldiego - A7-0308/2013
Adam Bielan

Sprawozdanie Alaina Cadeca - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly i Mitro Repo

Konferencja w sprawie zmiany klimatu - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan i Paul Murphy

Sprawozdanie Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo i Seán Kelly

Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo i Bernd Posselt

Sprawozdanie Elisy Ferreiry - A7-0322/2013
Ivana Maletić i Andrej Plenković

Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt i Charles Tannock

Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo i Charles Tannock

(Głosowanie z czwartku 24 października 2013 r.)

Sprawozdanie Giovanniego La Vii - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb i Seán Kelly

Sprawozdanie Gastona Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut i Seán Kelly

Sprawozdanie Thomasa Ulmera - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Sprawozdanie Elmara Broka - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson i Bernd Posselt

Sprawozdanie Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo i Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Głos zabrał Paul Rübig.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności