Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg

13. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 23. októbra 2013)

Správa: Monika Hohlmeier a Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt a Dubravka Šuica

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Správa: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Správa: Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly a Mitro Repo

Konferencia o zmene klímy - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan a Paul Murphy

Správa: Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo a Seán Kelly

Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012 - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo a Bernd Posselt

Správa: Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić a Andrej Plenković

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt a Charles Tannock

Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo a Charles Tannock

(Hlasovanie: štvrtok 24. októbra 2013)

Správa: Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb a Seán Kelly

Správa: Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut a Seán Kelly

Správa: Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Správa: Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson a Bernd Posselt

Správa: Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo a Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia