Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg

13. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdag 23 oktober 2013)

Betänkande Monika Hohlmeier och Anne E. Jensen - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt och Dubravka Šuica

Betänkande Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2013
Seán Kelly

Betänkande Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Adam Bielan

Betänkande Alain Cadec - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly och Mitro Repo

Klimatförändringskonferensen - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan och Paul Murphy

Betänkande Salvatore Iacolino - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo och Seán Kelly

Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo och Bernd Posselt

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0322/2013
Ivana Maletić och Andrej Plenković

Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt och Charles Tannock

Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo och Charles Tannock

(Omröstning: torsdag 24 oktober 2013)

Betänkande Giovanni La Via - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb och Seán Kelly

Betänkande Gaston Franco - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut och Seán Kelly

Betänkande Thomas Ulmer - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Betänkande Elmar Brok - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson och Bernd Posselt

Betänkande Catherine Trautmann - A7-0313/2013
Mitro Repo och Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy