Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Sähköinen viestintä - Äskettäiset ehdotukset digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta (keskustelu)
 7.EU:n viinialan tulevaisuus (keskustelu)
 8.Karpaattien alueen strategia (keskustelu)
 9.Lisätalousarvio nro 6/2013 (keskustelu)
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 12.Äänestykset
  
12.1.Lisätalousarvio nro 6/2013 (äänestys)
  
12.2.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 ***I (äänestys)
  
12.3.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat * (äänestys)
  
12.4.Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (äänestys)
  
12.5.Sähköinen viestintä (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (140 kb) Läsnäololista (54 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (866 kb) 
 
Pöytäkirja (120 kb) Läsnäololista (35 kb) Äänestysten tulokset (139 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (395 kb) 
 
Pöytäkirja (198 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (282 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1077 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö