Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Elektronische communicatie - Recente voorstellen voor de voltooiing van de gemeenschappelijke digitale markt (debat)
 7.Toekomst van de Europese wijnmarkt (debat)
 8.Strategie voor het Karpatengebied (debat)
 9.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (debat)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 12.Stemmingen
  
12.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (stemming)
  
12.2.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I (stemming)
  
12.3.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren * (stemming)
  
12.4.Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (stemming)
  
12.5.Elektronische communicatie (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (138 kb) Presentielijst (54 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (866 kb) 
 
Notulen (118 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (192 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (472 kb) 
 
Notulen (207 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (282 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1071 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid