Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 24. oktober 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Elektronska komunikacijska omrežja - Nedavni predlogi za dokončanje enotnega digitalnega trga (razprava)
 7.Prihodnost vinskega sektorja EU (razprava)
 8.Strategija za Karpatsko regijo (razprava)
 9.Predlog spremembe proračuna št. 6/2013 (razprava)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Predlog spremembe proračuna št. 6/2013 (glasovanje)
  
12.2.Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 ***I (glasovanje)
  
12.3.Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja * (glasovanje)
  
12.4.Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (glasovanje)
  
12.5.Elektronska komunikacijska omrežja (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (136 kb) Seznam navzočih (54 kb)    Izid poimenskega glasovanja (866 kb) 
 
Zapisnik (134 kb) Seznam navzočih (35 kb) Izidi glasovanj (146 kb) Izid poimenskega glasovanja (417 kb) 
 
Zapisnik (199 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (509 kb) Izid poimenskega glasovanja (1136 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov