Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Elektronisk kommunikation - Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (debatt)
 7.Framtiden för EU:s vinsektor (debatt)
 8.Strategi för Karpatregionen (debatt)
 9.Ändringsbudget nr 6/2013 (debatt)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 12.Omröstning
  
12.1.Ändringsbudget nr 6/2013 (omröstning)
  
12.2.Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I (omröstning)
  
12.3.Faror som uppstår till följd av joniserande strålning * (omröstning)
  
12.4.Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  
12.5.Elektronisk kommunikation (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (139 kb) Närvarolista (54 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (866 kb) 
 
Protokoll (118 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (139 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (478 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (283 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (997 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy