Index 
Jegyzőkönyv
PDF 209kWORD 139k
2013. október 24., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Elektronikus hírközlés - A digitális egységes piac kiépítésére vonatkozó közelmúltbeli javaslatok (vita)
 7.Az uniós borágazat jövője (vita)
 8.Stratégia a Kárpátok régiója számára (vita)
 9.6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet (vita)
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 12.Szavazások órája
  12.1.6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)
  12.2.A 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I (szavazás)
  12.3.Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyek * (szavazás)
  12.4.A Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2012-es éves jelentés (szavazás)
  12.5.Elektronikus hírközlés (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontjai
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2013. OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása

LIBE

- A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (2013/2004(INI))
utalva, illetékes: FEMM
vélemény: LIBE

AFET

- a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
utalva, illetékes: : INTA
vélemény: AFET, AGRI

ITRE

- A pénzügyi eszközökben és szerződésekben alkalmazott referenciaértékek (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
utalva, illetékes: ECON
vélemény: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Az idegenhonos özönfajok behurcolásának és elterjedésének megelőzése és kezelése (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke)

- A halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek módosítása Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
utalva, illetékes: PECH
vélemény: EENVI, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke).


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Régiók Bizottsága által az INF 1/2013., INF 2/2013. és INF 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozóan benyújtott projektre.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Bíróság által az 5/2013 és 6/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozóan benyújtott projektre.


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, klorantraniliprol, ciflufenamid, mepikvát, metalaxil-M, propamokarb, piriofenon és kvinoxifen maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - határidő: 2013.12.24.)
utalva, illetékes: ENVI


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG

- A DEC 28/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 31/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 32/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Egyesült Államokkal történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2013. október 21-i álláspontja (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, INTA, IMCO

- A DEC 35/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a jón-tengeri mélyfúrásokról (B7-0463/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hamisítás elleni küzdelem új eszközeiről (B7-0485/2013)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szegénység felszámolásáról (B7-0486/2013)

utalva

illetékes :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr és Laurence J.A.J. Stassen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az euróövezetbeli megtakarítások részleges elkobzására irányuló javaslatokról (B7-0487/2013)

utalva

illetékes :

ECON

- Hans-Peter Martin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kínai beruházók szerepvállalásáról az európai uniós atomenergia területén (B7-0488/2013)

utalva

illetékes :

ITRE

2.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Kristiina Ojuland és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről (B7-0473/2013)

utalva

illetékes :

LIBE


6. Elektronikus hírközlés - A digitális egységes piac kiépítésére vonatkozó közelmúltbeli javaslatok (vita)

Jelentés sz elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályozásról szóló végrehajtási jelentésről [2013/2080(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000109/2013) felteszi: Giles Chichester, a(z) ECR, a Bizottsághoz: A digitális egységes piac kiépítésére vonatkozó közelmúltbeli javaslatok (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann előterjeszti a jelentést..

Giles Chichester kifejti a kérdést.

Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Malcolm Harbour (az IMCO bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis és Giles Chichester.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angelika Niebler és Andreas Mölzer.

Felszólal: Neelie Kroes, Catherine Trautmann és Neelie Kroes, pontosítanak.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 24.


7. Az uniós borágazat jövője (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000097/2013) felteszi: Astrid Lulling és Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: az uniós borágazat jövője a borpiac közös szervezésének 2008-as reformja és a KAP közelmúltbeli reformja után (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

Astrid Lulling kifejti a kérdést.

Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michel Dantin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Christa Klaß, Luis Manuel Capoulas Santos, Inês Cristina Zuber, Franco Bonanini, Maria do Céu Patrão Neves, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Eric Andrieu és María Auxiliadora Correa Zamora.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Herbert Dorfmann, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Andrej Plenković, Marino Baldini, Tomasz Piotr Poręba és Sophie Auconie.

Felszólal: Dacian Cioloş.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök


8. Stratégia a Kárpátok régiója számára (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Stratégia a Kárpátok régiója számára (2013/2896(RSP))

Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Smolková, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jan Březina, Miroslav Mikolášik és Zbigniew Ziobro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lena Kolarska-Bobińska, Vasilica Viorica Dăncilă és Oldřich Vlasák.

Felszólal: Dacian Cioloş.

A vitát berekesztik.


9. 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet (vita)

Jelentés a 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos tanácsi álláspontról: A hagyományos saját forrásokra, a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata, valamint a vonatkozó brit korrekciók költségvetés-tervezése, továbbá a Hollandia és Svédország általi GNI-befizetések csökkentésének felülvizsgálata – a Microsoftra kiszabott bírságból származó egyéb bevétel – az Uniós vagyonkezelői alapok létrehozása [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Giovanni La Via előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algimantas Rimkūnas (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Lucas Hartong, független.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas és Giovanni La Via.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 24., a jegyzőkönyv 12.1. pontja

Felszólal: Sonia Alfano jelzi, hogy autója ma reggel tüntetők kereszttüzébe került, és elítéli az esemény helyszínén jelen lévő rendőrök passzivitását.

(Az ülést 11.45-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja a közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
utalva, illetékes: PECH

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
utalva, illetékes: PECH.

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2013. október 25.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Albert Deß, Michael Cashman és William (The Earl of) Dartmouth a tegnapi szavazások órája időtartamáról (Az elnök tájékoztat, hogy az illetékes szervek elé terjesztik a kérdést).


12.1. 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

Jelentés a 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos tanácsi álláspontról: A hagyományos saját forrásokra, a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata, valamint a vonatkozó brit korrekciók költségvetés-tervezése, továbbá a Hollandia és Svédország általi GNI-befizetések csökkentésének felülvizsgálata – a Microsoftra kiszabott bírságból származó egyéb bevétel – az Uniós vagyonkezelői alapok létrehozása [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] Előadó: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0450)

Felszólalás

Göran Färm, szóbeli módosítást nyújt be az 1. módosításhoz, amit elfogadnak.


12.2. A 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I (szavazás)

Jelentés a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Előadó: Gaston Franco (A7-0166/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0451)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0451)


12.3. Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyek * (szavazás)

Jelentés az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelemről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Előadó: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0452)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0452)


12.4. A Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2012-es éves jelentés (szavazás)

Jelentés a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről [2013/2081(INI)] Előadó: Elmar Brok (A7-0330/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0453)

Felszólalás

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, szóbeli módosítást nyújt be a 12. módosításhoz, amit elfogadnak.


12.5. Elektronikus hírközlés (szavazás)

Jelentés az elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályozásról szóló végrehajtási jelentésről [2013/2080(INI)] Előadó: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0454)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2013. október 23., szerda)

Monika Hohlmeier és Anne E. Jensen -jelentés - A7-0328/2013
Peter Jahr, Seán Kelly, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt és Dubravka Šuica

Maria do Céu Patrão Neves-jelentés - A7-0295/2013
Seán Kelly

Niccolò Rinaldi-jelentés - A7-0308/2013
Adam Bielan

Alain Cadec-jelentés - A7-0282/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly és Mitro Repo

Éghajlat-változási konferencia - (2013/2666(RSP)) - B7-0482/2013/rev
Martina Anderson, Adam Bielan és Paul Murphy

Salvatore Iacolino-jelentés - A7-0307/2013
Nikola Vuljanić, Adam Bielan, Mitro Repo és Seán Kelly

Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi eredményjelentésekről - (2013/2621(RSP)) - B7-0484/2013
Mitro Repo és Bernd Posselt

Elisa Ferreira-jelentés - A7-0322/2013
Ivana Maletić és Andrej Plenković

Az Unió migrációs politikája a Földközi-tenger térségében, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre - (2013/2827(RSP)) - RC-B7-0474/2013
Marisa Matias, Rosa Estaràs Ferragut, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Mitro Repo, Bernd Posselt és Charles Tannock

A SWIFT-megállapodás felfüggesztése az NSA megfigyelési programját követően - (2013/2831(RSP)) - RC-B7-0468/2013
Marisa Matias, Mitro Repo és Charles Tannock

(Szavazások órája: 2013. október 24., csütörtök)

Giovanni La Via-jelentés - A7-0347/2013
Andrzej Grzyb és Seán Kelly

Gaston Franco -jelentés - A7-0166/2013
Rosa Estaràs Ferragut és Seán Kelly

Thomas Ulmer-jelentés - A7-0303/2013
Rosa Estaràs Ferragut

Elmar Brok-jelentés - A7-0330/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Martina Anderson és Bernd Posselt

Catherine Trautmann-jelentés - A7-0313/2013
Mitro Repo és Rosa Estaràs Ferragut.

°
° ° °

Felszólal: Paul Rübig a 2014. évi ülésnaptárról.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2013. november 18–21.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat