Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid