Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 ноември 2013 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Компетентните германски органи съобщиха за избирането на Gabriele Stauner на мястото на Anja Weisgerber, считано от 30 октомври 2013 г., и на Hiltrud Breyer, на мястото на Franziska Katharina Brantner, считано от 31 октомври 2013 г.

В съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Gabriele Stauner и Hiltrud Breyer, считано съответно от 30 и 31 октомври 2013 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Gabriele Stauner и Hiltrud Breyer заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност