Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. listopadu 2013 - Štrasburk

5. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily zvolení Gabriele Staunerové, kterou je nahrazena Anja Weisgerber, s účinností od 30. října 2013, a Hiltrud Breyerové, kterou je nahrazena Franziska Katharina Brantner, s účinností od 31. října 2013.

Podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu vzal Parlament na vědomí zvolení Gabriele Staunerové a Hiltrud Breyerové s účinností od 30., resp. 31. října 2013.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Gabriele Staunerová a Hiltrud Breyerová v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinily prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí