Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. november 2013 - Strasbourg

5. Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused on teatanud Gabriele Stauneri valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks Anja Weisgerberi asemel alates 30. oktoobrist 2013 ja Hiltrud Breyeri valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks Franziska Katharina Brantneri asemel alates 31. oktoobrist 2013.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Gabriele Stauneri ja Hiltrud Breyeri valimise vastavalt 30. ja 31. oktoobril 2013.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Gabriele Stauner ja Hiltrud Breyer vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika