Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 18. studenog 2013. - Strasbourg

5. Sastav Parlamenta

Nadležne njemačke vlasti priopćile su da je izabrana Gabriele Stauner kao zamjena za Anju Weisgerber počevši od 30. listopada 2013. i Hiltrud Breyer kao zamjena za Franzisku Katharinu Brantner počevši od 31. listopada 2013.

Sukladno članku 7., stavku 1. akta od 20. rujna 1976. u vezi izbora članova Europskog parlamenta općim izravnim glasovanjem te članku 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament bilježi izbor Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer počevši od 30. odnosno 31. listopada 2013.

Sukladno članku 3. stavku 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika Europskog parlamenta.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti