Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Gabriele Stauner ter vervanging van Anja Weisgerber, met ingang van 30 oktober 2013, en van Hiltrud Breyer ter vervanging van Franziska Katharina Brantner, met ingang van 31 oktober 2013.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de benoeming van Gabriele Stauner en Hiltrud Breyer met ingang van respectievelijk 30 en 31 oktober 2013.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Gabriele Stauner en Hiltrud Breyer, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid