Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r. - Strasburg

5. Skład Parlamentu

Właściwe władze niemieckie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Gabriele Stauner w zastępstwie Anji Weisgerber ze skutkiem od dnia 30 października 2013 r. i Hiltrud Breyer w zastępstwie Franziski Kathariny Brantner ze skutkiem od dnia 31 października 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. oraz z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu Parlament odnotował wybór Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer ze skutkiem od dni 30 i 31 października 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Gabriele Stauner i Hiltrud Breyer biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności