Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg

5. Componenţa Parlamentului

Autoritățile competente germane au anunțat alegerea lui Gabriele Stauner în locul lui Anja Weisgerber de la data de 30 octombrie 2013, şi a lui Hiltrud Breyer în locul lui Franziska Katharina Brantner de la data de 31 octombrie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Legea din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea lui Gabriele Stauner şi a lui Hiltrud Breyer de la datele de 30, respectiv 31 octombrie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Gabriele Stauner şi Hiltrud Breyer se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate