Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. novembra 2013 - Štrasburg

5. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké orgány oznámili, že Gabriele Stauner bola zvolená za náhradníčku za Anju Weisgerberovú s účinnosťou od 30. októbra 2013 a Hiltrud Breyer za náhradníčku za Franzisku Katharinu Brantnerovú s účinnosťou od 31. októbra 2013.

Podľa článku 7 ods. 1 aktu z 20. Septembra 1976 o voľbe poslancov Európskeho parlamentu vo všeoebcných a priamych voľbách a článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament berie na vedomie, že Gabriele Stauner a Hiltrud Breyer boli zvolené s účinnosťou od 30. resp. 31. októbra 2013.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Gabriele Stauner a Hiltrud Breyer miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia