Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 ноември 2013 г. - Страсбург

6. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните полски органи предадоха на председателя искане за снемане на парламентарния имунитет на Tadeusz Cymański.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност