Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

6. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν στον Πρόεδρο αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tadeusz Cymański.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου