Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Tadeusz Cymański ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid