Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. november 18., Hétfő - Strasbourg

9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai demográfiai statisztikákról (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és a harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletet módosításáról (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat