Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg

9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate