Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. listopadu 2013 - Štrasburk

10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000110/2013), kterou pokládá Paul Rübig za výbor ITRE Komisi: Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Sdělení Komise k „Posilování sociálního rozměru hospodářské a měnové unie (HMU)“ (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí