Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. november 2013 - Strasbourg

10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000110/2013), mille esitas(id) Paul Rübig ITRE komisjoni nimel komisjonile: Tegevuskava "Ettevõtlus 2020" - Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), mille esitas(id) Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni teatis "Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika