Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg

10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000110/2013) van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie over "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid