Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r. - Strasburg

10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000110/2013), które skierował Paul Rübig w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), które skierowała Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej (UGW) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności