Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg

10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000110/2013) adresată de Paul Rübig, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 - relansarea spiritului de întreprindere în Europa (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, adresată Comisiei: Comunicarea Comisiei referitoare la consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare (UEM) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate