Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. novembra 2013 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000110/2013), ktorú položil Paul Rübig v mene výboru ITRE pre Komisiu: Akčný plán pre podnikanie 2020 - opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013), ktorú položila Pervenche Berès v mene výboru EMPL pre Komisiu: Oznámenie Komisie o posilnení sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie (HMÚ) (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia