Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 ноември 2013 г. - Страсбург

11. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз;

- протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейския съюз и Република Габон .

Правна информация - Политика за поверителност