Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. listopadu 2013 - Štrasburk

11. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii;

- Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou.

Právní upozornění - Ochrana soukromí