Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

12. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 14 Νοεμβρίου 2013

Juan Javier Rodriguez Menendez (2 υπογραφές) (αριθ. 1384/2013)· Lola Calderon Hernandez (αριθ. 1385/2013)· Timo Ackermann (αριθ. 1386/2013)· Ildiko Badescu (αριθ. 1387/2013) Maria Rosario San Roman Herranz (αριθ. 1388/2013)· Irene Lacerenza (αριθ. 1389/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1390/2013)· Dieter Morczinczyk (αριθ. 1391/2013)· Roland Trinkhaus (αριθ. 1392/2013)· Maria Iruña Urruticoechea Rios (αριθ. 1393/2013)· Augustin Deaconu (αριθ. 1394/2013)· Viorel Rusu (αριθ. 1395/2013)· Carmen Maria Sánchez Mateu (αριθ. 1396/2013)· Aneta Tymon (αριθ. 1397/2013)· Anne Tvede-Jensen (αριθ. 1398/2013)· Angel Martín Jaén (αριθ. 1399/2013)· Sofia Patino Fontan (αριθ. 1400/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1401/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1402/2013)· Juan Antonio Criado Maldonado (αριθ. 1403/2013)· Vasile Saraci (αριθ. 1404/2013)· Luis Cabrera Trujillo (αριθ. 1405/2013)· Alin Ovidiu Preda (αριθ. 1406/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1407/2013)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 1408/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1409/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1410/2013)· Francesc Bars Cortina (αριθ. 1411/2013)· Lazar Adrian Vasile (αριθ. 1412/2013)· Maria Josefa Blanco Ternero (αριθ. 1413/2013)· Carlos Hernandez Espinosa (αριθ. 1414/2013)· Josefa Redondo Solís (4 υπογραφές) (αριθ. 1415/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1416/2013)· Celia Rodriguez Sobrino (αριθ. 1417/2013)· Juan Emilio Duran Barquilla (αριθ. 1418/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1419/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1420/2013)· Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (αριθ. 1421/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1422/2013)· Ildiko Badescu (αριθ. 1423/2013)· Victor Lopez Hernando (αριθ. 1424/2013)· Serena Llull Matemalas (αριθ. 1425/2013)· Gabriel Cristian Mihai (αριθ. 1426/2013)· Helena Nandin de Carvalho (αριθ. 1427/2013)· Emil Lapadat (αριθ. 1428/2013)· Francisco Lueiro Garcia (αριθ. 1429/2013)· Daniela-Doriana Jahn -Radu (αριθ. 1430/2013)· Mary Carmen Sánchez Bolaños (αριθ. 1431/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1432/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1433/2013)· Dobrescu Ion (αριθ. 1434/2013)· Edith-Alexandra Brojba (αριθ. 1435/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1436/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1437/2013)· João Ferreira (αριθ. 1438/2013)· Santiago Carlos Barroso Ruiz (αριθ. 1439/2013)· Sandu Ionut Motran (αριθ. 1440/2013)· Enrique Sanchez Tarrago (αριθ. 1441/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1442/2013)· Roberto Costa (αριθ. 1443/2013)· Bartomeu Baqué Muntané (αριθ. 1444/2013)· María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (αριθ. 1445/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1446/2013)· Ioannis Grigoriadis (αριθ. 1447/2013)· Florian Strat (αριθ. 1448/2013)· Gabriel Cristian Mihai (αριθ. 1449/2013)· Agustin Herrera Romero (αριθ. 1450/2013)· Celia Andres Ferrer (αριθ. 1451/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1452/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1453/2013)· Marion Nestorov (αριθ. 1454/2013)· Bernhard Resch (αριθ. 1455/2013)· Bhatia Sudhir (αριθ. 1456/2013)· (απόρρητο όνομα) (5 υπογραφές) (αριθ. 1457/2013)· Horst G. Ansorge (αριθ. 1458/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1459/2013)· Dana Mihai (αριθ. 1460/2013)· Francisco Perales Corrales (αριθ. 1461/2013)· Yalcin Yilmaz (αριθ. 1462/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1463/2013)· (απόρρητο όνομα) (18 υπογραφές) (αριθ. 1464/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1465/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1466/2013)· Sandra Fajardo Wetzel (αριθ. 1467/2013)· Cristian Secară (αριθ. 1468/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1469/2013)· Daniela Mariana Popa (αριθ. 1470/2013)· Jorge Diaz Muñoz (αριθ. 1471/2013)· Corina Novaconi (αριθ. 1472/2013)· Siegmund Josef Richter (αριθ. 1473/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1474/2013)· Alfonso Perez Puerto (αριθ. 1475/2013)· Carmelo Cánovas Bernabé (αριθ. 1476/2013)· Lázaro Del Amor Castaño (αριθ. 1477/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1478/2013)· Dumitrescu Marioara Mioara (αριθ. 1479/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1480/2013)· Piet Holtrop (αριθ. 1481/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1482/2013)· Nicodim Eugen Lupea (αριθ. 1483/2013)· Argelio Rosabal Sotomayor (αριθ. 1484/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1485/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1486/2013)· José Gregorio Hernández Sánchez (αριθ. 1487/2013)· Barchiesi Andrea (5 υπογραφές) (αριθ. 1488/2013)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 1489/2013)· Juan Carlos Alonso García (αριθ. 1490/2013)· Corina Coman (αριθ. 1491/2013)· Isaac Ibáñez García (αριθ. 1492/2013)· Ildiko Badescu (αριθ. 1493/2013)· Jose Carlos Hueso Granados (αριθ. 1494/2013)· Camelia Fusar (αριθ. 1495/2013)· Mara Zabala Polla (αριθ. 1496/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1497/2013)· Adriana Vanache (αριθ. 1498/2013)· Gabriela Luoana Leonida Ciochina' (αριθ. 1499/2013)· Pablo Lorente Zapateria (αριθ. 1500/2013)· Augustin Constantinescu (αριθ. 1501/2013)· Günter Dillikrath (αριθ. 1502/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1503/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1504/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1505/2013)· Elena Roa Charro (αριθ. 1506/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1507/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1508/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1509/2013)· Juan Gomez (αριθ. 1510/2013)· Hindealberto Durán Rojas (αριθ. 1511/2013)· Ángel Rico Escribano (αριθ. 1512/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1513/2013)· Gheorghe Trifan (αριθ. 1514/2013)· Francisco Tordesillas Fernández (αριθ. 1515/2013)· Gheorghe Filote (αριθ. 1516/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1517/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1518/2013)· Ruiz Melgarejo (αριθ. 1519/2013)· García Vieites Fernando Alberto (αριθ. 1520/2013)· Iglesias Gargallo Jose (αριθ. 1521/2013)· Nicolae Andrei Goaima (αριθ. 1522/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1523/2013)· Javier Anarte Fernandez (αριθ. 1524/2013)· Miguel Ángel Esteban Cánovas (αριθ. 1525/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1526/2013)· Luis María Taboada González (αριθ. 1527/2013)· Julia Alonso Garcia (αριθ. 1528/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1529/2013)· Paul Guzu (αριθ. 1530/2013)· Karin Aubin (αριθ. 1531/2013)· Enrique Antonio Fernandez (αριθ. 1532/2013)· Miguel Ramirez Exojo (αριθ. 1533/2013)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 1534/2013)· Ilka Szentkiralyi (αριθ. 1535/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1536/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1537/2013)· Maximilian Fuchs (αριθ. 1538/2013)· Janusz Miler (αριθ. 1539/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1540/2013)· Jan Girke (αριθ. 1541/2013)· María del Mar Rodríguez Cabrera (αριθ. 1542/2013)· Sven Laudan (αριθ. 1543/2013)· MariaGrazia Lello (αριθ. 1544/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1545/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1546/2013)· Laila Egensberg (αριθ. 1547/2013)· Petar Velikov (αριθ. 1548/2013)· Gilda Carballo (αριθ. 1549/2013)· Antoni Petru (Liga Dreptatil Impotriva Coruptiei Si Abuzurilor din România) (αριθ. 1550/2013)· Eugene Sapiano (αριθ. 1551/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1552/2013)· Diana Patricia Giraldo Tejada (αριθ. 1553/2013)· Mattia Davide della Rocca (αριθ. 1554/2013)· Mario Pozo Pearce (αριθ. 1555/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1556/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1557/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1558/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1559/2013)· Duncan Anderson (αριθ. 1560/2013)· Breda Maguire (162 υπογραφές) (αριθ. 1561/2013)· Francesco Cascone (αριθ. 1562/2013)· Daniele Annibale (αριθ. 1563/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1564/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1565/2013)· Jeanine Zanetti (αριθ. 1566/2013)· Luisa Pesarin (αριθ. 1567/2013)· Gemma Subirana Arno (αριθ. 1568/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1569/2013)· Claudia Tamellini (αριθ. 1570/2013)· Roberto Zamboni (αριθ. 1571/2013)· Giuseppe Esposito (αριθ. 1572/2013)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 1573/2013)· Pasquale Calzetta (αριθ. 1574/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1575/2013)· Marco Caruso (αριθ. 1576/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1577/2013)· Domenico Aquino (αριθ. 1578/2013)· Aurelio Rosini (αριθ. 1579/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1580/2013)· Daniele Beucler (αριθ. 1581/2013)· Rene Simmanck (z.Z. Jva Tegel) (αριθ. 1582/2013)· Carmel Grima (αριθ. 1583/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1584/2013)· Sabine Leifert (αριθ. 1585/2013)· Brice Lepoutre (αριθ. 1586/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1587/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 1588/2013)· Antonella Valerio (αριθ. 1589/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου