Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg

14. Ordinea lucrărilor
CRE

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din noiembrie 2013 (PE 522.757/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere a Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei privind oportunitatea continuării negocierilor pe marginea unui Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții în lumina scandalului privind programele de spionare desfășurate de Agenția Națională de Securitate din SUA.

Au intervenit: Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care s-a exprimat în favoarea ei, şi Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care s-a exprimat împotrivă.

Prin vot prin apel nominal (79 voturi pentru, 184 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

Nu a fost propusă nicio modificare.

Miercuri

Au intervenit: Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a cerut ca, atunci când se va vota cadrul financiar multianual 2014-2020, amendamentele adoptate în comisii să fie supuse la vot înainte de textul Consiliului, Pervenche Berès (președinta Comisiei EMPL), care s-a alăturat propunerii lui Daniel Cohn-Bendit și a cerut ca amendamentul Comisiei EMPL să fie supus la vot, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a intervenit în favoarea cererii lui Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a intervenit în favoarea cererii lui Daniel Cohn-Bendit și a cerut ca Președinția în exercițiu a Consiliului să confirme, în momentul votului, crearea grupului de lucru la nivel înalt privind resursele proprii, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD.

A intervenit Alain Lamassoure (preşedintele Comisiei BUDG), care a confirmat crearea grupului de lucru la nivel înalt privind resursele proprii.

Preşedintele a adus câteva precizări cu privire la decizia sa privind ordinea votării și motivele justificatoare.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Au intervenit: Rui Tavares şi Pervenche Berès.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate