Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0370(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0011/2013

Indgivne tekster :

A7-0011/2013

Forhandlinger :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Afstemninger :

PV 19/11/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0461

Protokol
Mandag den 18. november 2013 - Strasbourg

16. Programmet Et Kreativt Europa ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Taler: Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Kinga Göncz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jean-Marie Cavada for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini og Andrej Plenković.

Talere: Androulla Vassiliou og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 19.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik