Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0294(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0012/2013

Forhandlinger :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Afstemninger :

PV 19/11/2013 - 8.10
CRE 19/11/2013 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0464

Protokol
Mandag den 18. november 2013 - Strasbourg

17. Connecting Europe-faciliteten ***I - Det transeuropæiske transportnet ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet og Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Taler: Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Göran Färm (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (ordfører for udtalelse fra IMCO), Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra REGI), Antonio Cancian for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, og Roberts Zīle for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău og David-Maria Sassoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo og Ruža Tomašić.

Talere: Siim Kallas og Adina-Ioana Vălean.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 19.11.2013 og punkt 8.10 i protokollen af 19.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik