Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0294(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0012/2013

Viták :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Szavazatok :

PV 19/11/2013 - 8.10
CRE 19/11/2013 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0464

Jegyzőkönyv
2013. november 18., Hétfő - Strasbourg

17. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I – Transzeurópai közlekedési hálózat ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Társelőadók: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet és Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD)] – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Társelőadók: Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Göran Färm (a BUDG bizottság véleményének előadója), Sergio Gaetano Cofferati (az IMCO bizottság véleményének előadója), Oldřich Vlasák (a REGI bizottság véleményének előadója), Antonio Cancian, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mario Pirillo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău és David-Maria Sassoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Siim Kallas és Adina-Ioana Vălean.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat