Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0294(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0012/2013

Debates :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Balsojumi :

PV 19/11/2013 - 8.10
CRE 19/11/2013 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0464

Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - Strasbūra

17. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I - Eiropas transporta tīkls ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Līdzreferenti: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet un Inés Ayala Sender (A7-0021/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Līdzreferenti: Georgios Koumoutsakos un Ismail Ertug (A7-0012/2013).

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos un Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Göran Färm (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Sergio Gaetano Cofferati (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Oldřich Vlasák (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Antonio Cancian PPE grupas vārdā, Mario Pirillo S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā un Roberts Zīle ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău un David-Maria Sassoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo un Ruža Tomašić.

Uzstājās Siim Kallas un Adina-Ioana Vălean.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 19. novembra protokola 8.9. punkts un 2013. gada 19. novembra protokola 8.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika