Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0436(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0424/2012

Ingivna texter :

A7-0424/2012

Debatter :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Omröstningar :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0462

Protokoll
Måndagen den 18 november 2013 - Strasbourg

18. Programmet Ett Europa för medborgarna *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för perioden 2014–2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Gerald Häfner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Santiago Fisas Ayxela för PPE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen och Piotr Borys.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Oleg Valjalo, Gerard Batten och Franz Obermayr.

Talare: Siim Kallas och Hannu Takkula.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 19.11.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy