Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. november 2013 - Strasbourg

20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (Formanden kom med supplerende bemærkninger til talernes indlæg), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo og Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik