Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 18 ноември 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 12.Петиции
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Програма „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ ***I (разискване)
 16.Програма „Творческа Европа“ ***I (разискване)
 17.Механизъм за свързване на Европа ***I - Трансевропейска транспортна мрежа ***I (разискване)
 18.Програма "Европа за гражданите" *** (разискване)
 19.Изменение на споразумението за държавните поръчки *** (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (200 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от поименно гласуване (27 kb) 
 
Протокол (189 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от поименно гласуване (49 kb) 
 
Протокол (252 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от поименно гласуване (422 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност