Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 18. november 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Andragender
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15."ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
 16.Programmet Et Kreativt Europa ***I (forhandling)
 17.Connecting Europe-faciliteten ***I - Det transeuropæiske transportnet ***I (forhandling)
 18.Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 *** (forhandling)
 19.Ændring af aftalen om offentlige indkøb *** (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (172 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (27 kb) 
 
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (53 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (263 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik