Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 18. november 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 12.Petitsioonid
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Programm „Erasmus kõigi jaoks” ***I (arutelu)
 16.Programm „Loov Euroopa” ***I (arutelu)
 17.Euroopa ühendamise rahastu ***I - Üleeuroopaline transpordivõrk ***I (arutelu)
 18.Programm „Kodanike Euroopa” *** (arutelu)
 19.Riigihankeleping *** (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Nimelise hääletuse tulemused (27 kb) 
 
Protokoll (151 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (46 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Nimelise hääletuse tulemused (260 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika